Jak správně třídit nápojové kartony?

Důležité je správné vytřídění obalu přímo v domácnosti. Nápojové kartony mají velkou výhodu v tom, že jsou velmi lehce rozpoznatelné od ostatních materiálů, takže pro ně nemusíte doma zřizovat samostatné místo a lze je snadno sbírat například společně s plasty, s nimiž se také na většině míst v České republice třídí. Další možností je samostatné třídění nebo třídění ve směsi s papírem. Kontejnery by měly být označeny speciální oranžovou nálepkou.

samolepka_nk

Vzhledem k tomu, že typickým výrobkem prodávaným v nápojovém kartonu je třeba mléko, či smetana, dávejte pozor, ať je doma neskladujete příliš dlouho kvůli potenciálnímu nepříjemnému zápachu. I z těchto důvodů je proto vhodné obaly raději lehce propláchnout, aby v nich nezůstaly zbytky potravin a poté řádně sešlápnout – kvůli úspoře místa v kontejneru.

Obsah kontejnerů poté svozová auta sváží na dotřiďovací linky, kde pracovníci u pásu nápojové kartony ručně vytřídí ze směsi plastů. Následně se lisují do balíků a odváží se k finálnímu zpracování, například do papíren.

Organizovaný sběr nápojových kartonů probíhá v drtivé většině měst a obcí v celé ČR – více než 9,4 milionů obyvatel má možnost tyto obaly třídit. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje vaše obec. V případě dotazů se proto můžete informovat u odpovědných pracovníků na obecním či městském úřadě. Podstatné informace naleznete rovněž na samotných sběrových nádobách či na sběrných dvorech.

getpic


Partneři