Hradec Králové se zapojí do soutěže ve sběru nápojových kartonů

Hradec Králové – Krajské město se zapojilo do klání „Kam s nápojáčem“, které je zaměřeno na podporu správného třídění použitých nápojových kartonů – tedy vícevrstvých obalů od mléka a džusů. Pokud se Hradci Králové podaří v soutěži uspět a zvítězit v konkurenci dalších 5 měst v rámci celé republiky, může získat až 100 tisíc korun na podporu konkrétního projektu.

Jaké projekty mohou získat podporu?

Získané prostředky v případě výhry budu použity na spolufinancování jednoho z níže uvedených projektů:

VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA TŘEBEŠ

POŘÍZENÍ ODPADOVÝCH NÁDOB

MODERNIZACI KOMPOSTÁRNY LETIŠTĚ

REKONSTRUKCE A OBNOVA STANOVIŠŤ NA NÁDOBY S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Jak se zapojit?

Je to jednoduché, stačí, když budete použité nápojové kartony správně třídit. V Hradci Králové lze nápojové kartony třídit do žlutých kontejnerů společně s plastem nebo do samostatných oranžových nádob. Celkově je po městě rozmístěno 657 kontejnerů, do nichž lze nápojový karton třídit. Následně obsah putuje na dotřiďovací linku, kde se nápojové kartony ručně oddělí ze směsi plastů a zbaví se nežádoucích příměsí.

Nezapomeňte!

Jen díky správnému třídění lze dále využít kvalitní papír, z něhož jsou nápojové kartony převážně vyrobeny.

Součástí podpůrné kampaně k soutěži budou mimo jiné popularizační články v médiích, rozdávání propagačních předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů, zábavná akce nebo kontrola správného označení kontejnerů na třídění nápojových kartonů ve městě. V soutěži se budou hodnotit výsledky třídění za období od dubna do konce září.


Partneři