České Budějovice – České Budějovice se zapojily do klání „Kam s nápojáčem“, které je zaměřeno na podporu správného třídění použitých nápojových kartonů – tedy vícevrstvých obalů od mléka a džusů. Pokud se krajskému městu podaří v soutěži uspět a zvítězit v konkurenci dalších 5 měst v rámci celé republiky, může získat až 100 tisíc korun na podporu vybraného projektu.

Jak se zapojit?

Stačí jen správně třídit použité nápojové kartony. V Českých Budějovicích lze nápojové kartony třídit do žlutých kontejnerů společně s plastem. Občané, kteří bydlí v místech, kde nemohou být z bezpečnostních, estetických či jiných důvodů kontejnery umístěny, mohou ke sběru využít speciálních barevných pytlů. Ty jsou zdarma k dostání na podatelně magistrátu města nebo v sídle společnosti .A.S.A.  České Budějovice v Dolní ulici 1. Plné pytle se odkládají na určená místa a svážejí se jedenkrát týdně. Následně obsah putuje na dotřiďovací linku, kde se nápojové kartony ručně oddělí ze směsi plastů a zbaví se nežádoucích příměsí.

Nezapomeňte!

Jen díky správnému třídění lze dále využít kvalitní papír, z něhož jsou nápojové kartony převážně vyrobeny.

Součástí podpůrné kampaně k soutěži budou mimo jiné popularizační články v médiích, rozdávání propagačních předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů, zábavná akce nebo kontrola správného označení kontejnerů na třídění nápojových kartonů ve městě. V soutěži se budou hodnotit výsledky třídění za období od dubna do konce září.


Partneři