Stručně o soutěži

Klání slouží jako podpora správného třídění použitých nápojových kartonů, je určeno pro 6 vybraných měst v rámci České republiky (České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Třebíč, Opava, Pardubice a Hradec Králové).

Města byla vybrána na základě dostupných statistik výtěžnosti nápojového kartonu.

Samotnou účastí v soutěži získá město 10.000 korun, které bude moci použít na libovolný projekt, který si zvolí. Pokud město dosáhne v soutěži nejlepších výsledků ze všech zapojených měst, může získat odměnu až ve výši 100.000 korun (město na druhém místě pak 50.000 korun, na třetím pak 30.000).

Sekundárně pak zvýšením výtěžnosti nápojového kartonu může město také navýšit odměny od kolektivního systému, který se zabývá zpětným odběrem obalů, a v neposlední řadě také soutěž přispívá k vyšší míře recyklace a dalšímu využití nápojových kartonů.

Hodnoceny budou výsledky sběru za 2. a 3. čtvrtletí roku 2015 (meziroční srovnání nárůstu výtěžnosti se stejným obdobím roku 2014).

Zapojená města

České Budějovice

Hradec Králové

Jablonec nad Nisou

Opava

Pardubice

Třebíč

 


Partneři